български / english
 
за нас деиност централни ръководни органи регионални колегии регистър кариера контакти портал FAQ списание
  фармацевтично образование
  научна степен „Доктор”
  следдипломна квалификация
  НПУ
  дистанционно обучение
  обяви работа предлага
  обяви работа търси
  добави обява

:: карта на сайта ::

Untitled Document
forum

site privacy statement


брой активни посетители:
online : 3    all guests: 67877


последна актуализация:
2013-01-11 13:30:19rss new RSS новини от БФС

Преддипломен стаж 2012/2013 г.

РЕГИСТРАЦИЯ НА АПТЕКИ КАТО БАЗИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ НА СТУДЕНТИТЕ МАГИСТЪР-ФАРМАЦЕВТИ ОТ ФФ ПРИ МУ – СОФИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2012 – 2013 ГОДИНА

На 21.11.2012 г. между УС на БФС и Фармацевтичен факултет при Медицински университет – гр.София, бе сключен договор относно провеждането на преддипломен стаж на студентите магистър-фармацевти от ФФ при МУ – София за учебната 2012 – 2013 година.
По силата на сключения договор всички аптеки, които отговарят на изискванията, определени от БФС и ФФ при МУ-София, могат да се регистрират като бази за провеждане на преддипломен стаж. Изискванията към аптеките са:
1. Да осигурят условия и база за провеждане на преддипломния стаж, съгласно изискванията за добра аптечна практика;
2. Броят на студентите се определя съобразно възможностите на аптеката;
3. Да се определи магистър-фармацевт, който лично да отговаря за стажантите и изпълнението на програмата на стажа;
4. Контролът върху провеждането на стажа се осъществява от управителя на аптеката, който ежемесечно изпраща сведение за присъствието на стажантите до ръководителя на стажа към Фармацевтичен факултет проф. Валентина Петкова, д.ф. катедра „Организация и икономика на фармацията" до 10-то число на следващия месец.
Срокът за записване от страна на желаещите аптеки от цялата страна е от 03.12.2012 г. до 15.01.2013 г.

Записването от страна на аптеките се осъществява по електронен път на официалната интернет страница на БФС – www.bphu.eu, www.bphu.bg, www.bphu.org чрез натискане на следната връзка:  за нас :: дейност :: УС на БФС :: РФК :: регистър :: кариера :: контакти :: портал :: FAQ :: Сп."Български фармацевт"  
направи BPhU своя начална страница Bulgarian Pharmaceutical Union footer
home e-mail print